Milyen célokra igényelhető?

 • Új és használt ingatlan vásárlására
 • Építési telek vásárlására
 • Ingatlan építésére, bővítésére, felújítására

Kik vehetik igénybe?

Fizetőképes, igazolható jövedelemmel rendelkező természetes személyek, magyar vagy EGT állampolgárok, akik legalább 6 hónapja bejelentett magyarországi lakcímmel rendelkeznek.

Igényelhető hitelösszeg

Minimum: 1 millió forint Maximum: 50 millió forint

Futamidő

Minimum: 3 év Maximum: 30 év

Kamatozás

A Takarék Otthon Hitel Referencia / Fix 5 / Fix 10 kamata választható:

a) referencia-kamatlábhoz kötött, változó kamatozással, ahol a hitelkamat = referencia-kamatláb (6 havi BUBOR, értéke 2018. május 29-én 0,15%) + kamatfelár összege.

Jelen konstrukció keretében a Hitelintézet a hitelt a Magyar Nemzeti Bank honlapján közzétett – 6 havi BUBOR – referencia-kamatlábhoz kötött változó kamatozással és 5 éves kamatperiódusokban rögzített kamatfelárral nyújtja.

A referencia-kamatláb kamatperiódus hossza 6 hónap (naptári 6 havonta változik).

A kamatfelár-kamatperiódus hossza 5 év.

b) 5 éves kamatperiódusokban rögzített kamatozással, amely esetén a hitelkamat az egyes kamatperiódusokon belül állandó, a hitelkamat 5 évente változtatható.

A kamatperiódus hossza 5 év.

c) 10 éves kamatperiódusokban rögzített kamatozással, amely esetén a hitelkamat az egyes kamatperiódusokon belül állandó, a hitelkamat 10 évente változtatható.

A kamatperiódus hossza 10 év.

A Hitelintézet az ügyleti kamat mértékét a hitel futamideje alatt az egyes kamatperiódusok lejáratát követően (azaz az 5 éves kamatfelár-kamatperiódus, illetve az 5 és 10 éves kamatperiódus lejáratát követően) legfeljebb a kölcsönszerződésben meghatározott, a Magyar Nemzeti Bank honlapján közzétett kamatfelár-változtatási/kamatváltoztatási mutató alkalmazásával számított mértékig módosíthatja.

 

Kamat/kamatfelár kedvezmények  
Feltétel Adható kamat/kamatfelár kedvezmény mértéke (százalékpont)
a) Rendszeres havi számla jóváírás
     legalább 100 000,-Ft jóváírás esetén 0,70
     legalább 250 000,-Ft jóváírás esetén 1,20
     legalább 400 000,-Ft jóváírás esetén 1,70
b) Hitelösszeg alapján
     4 000 000,-Ft-8 999 999,-Ft összeg esetén 0,50
     legalább 9 000 000,-Ft összeg esetén 1,00
c) Hitelintézet saját hatáskörben maximum 1,00

Megjegyzés

Az Ügyfél csak egy számlajóváírást vállalhat, vagyis amennyiben az Ügyfél legalább 250 000 Ft számlajóváírást vállalt, és pl. 150 000 Ft-ra csökkent a rendszeres havi számlajóváírás, az adott kamat/ kamatfelár kedvezményt teljesen elveszíti, nem kaphatja a legalább 100 000 Ft-os számlajóváírás vállaláshoz tartozó kedvezményt.

Ügyfél által igénybe vehető kamat/kamatfelár kedvezmény mértéke a kölcsönszerződésben rögzített hitelösszeg alapján kerül meghatározásra.

A kamat/kamatfelár kedvezmény további feltétele – a táblázatban található feltételrendszeren felül – a Hitelintézetnél lakossági fizetési számla nyitása. A lakossági jelzáloghitelek igénylése esetén a Hitelintézet lehetőséget biztosít a törlesztési kötelezettségek teljesítése érdekében díjmentes Hitel-elszámolási számla igénylésére, mely esetén kamat/kamatfelár kedvezmény nem vehető igénybe.
A kamatkedvezmények új jelzáloghitel igénylése esetén érvényesek és a kamat/kamatfelár kedvezmények minden esetben a meghirdetett kamat/kamatfelár felső értékéből kerülnek levonásra.
A fenti kategóriákban adható kamat/kamatfelár kedvezmények összevonhatóak, de a kedvezmények együttes mértéke nem haladhatja meg a 3,00 százalékpontot.
A rendszeres jóváírást a hitel teljes futamideje alatt fenn kell tartani.
Jóváírásnak tekintendőek a számlára érkező átutalási tranzakciók és befizetések. A rendszeres havi jóváírás több részletben is teljesíthető.
Nem tekintendő jóváírásnak a kamat/kamatfelár kedvezmény szempontjából: a saját számlák közötti átvezetés, lakossági betét lejáratából, betét feltörésből, illetve betéti kamat jóváírásából származó és a saját értékpapír számláról történő jóváírás.
A számlára érkező jóváírás teljesülését a Hitelintézet 3 havonta vizsgálja felül, a vizsgálat időpontját megelőző 3 hónapos időszakra, míg a késedelmes teljesítést és fizetési számla meglétét havonta vizsgálhatja a Hitelintézet.
Amennyiben az Ügyfél a kamat/kamatfelár kedvezményhez szükséges, hitelszerződésben vállalt jóvá­írást nem teljesíti legalább 2 hónapon keresztül, úgy a vállalt jóváíráshoz kapcsolódó kedvezményt a vizsgálatot követő első törlesztési esedékességtől elveszíti. Amennyiben az Ügyfél a következő vizsgált 3 hónapban legalább 2 hónapon keresztül újra maradéktalanul teljesíti a vállalt feltételeket, a kedvezmény a vizsgálatot követő esedékességkor visszaállításra kerül.
Amennyiben az Ügyfél a hitel törlesztésével legalább 90 napja bármilyen összegben késedelemben áll, vagy bármely okból a fizetési számlája megszüntetésre kerül, az összes kamat/kamatfelár kedvezményét elveszíti a vizsgálatot követő első törlesztési esedékességtől, azaz a kamatfelár a szerződésben rögzített felső értékre módosul. A kedvezmény a feltételek ismételt teljesülése esetén, a jövőre nézve visszaállítható a szerződésben foglaltak szerint.

 

 

Reprezentatív példák:

Az alábbi példákkal prezentáljuk a Hitelintézetnél igényelhető, Takarék Otthon Hitel Referencia/Fix 5/Fix 10 termékekre vonatkozó kondíciókat, a Hirdetmény készítésekor érvényes kamat (kamatfelár) mértéket, 1 db ingatlanfedezetet valamint minden hónap 15-én esedékes törlesztést figyelembe véve:

 

 

 

Takarék Otthon Hitel Referencia Takarék Otthon Hitel Fix 5 Takarék Otthon Hitel Fix 10
Hitelcél Új lakás vásárlás / Használt lakás vásárlás / Felújítás
Fedezet a jelzáloghitel fedezeteként bevont ingatlan(ok)ra jelzálogjog kerül bejegyzésre
Hitelkamat típusa változó kamatozás, alkalmazott referencia kamat: 6 havi BUBOR 5 éves kamatperiódusokban rögzített 10 éves kamatperiódusokban rögzített
Hitel teljes összege 5.000.000 Ft 5.000.000 Ft 5.000.000 Ft
Hitel futamideje 20 év 20 év 20 év
Törlesztőrészletek száma 240 db 240 db 240 db
Vállalt havi rendszeres jóváírás összege 100.000 Ft- 249.999 Ft 100.000 Ft- 249.999 Ft 100.000 Ft- 249.999 Ft
Hitelkamat mértéke 3,95% 6,30% 6,95%
THM (Teljes Hiteldíj Mutató) 4,23% 6,73% 7,43%
Törlesztőrészlet összege 30.370 Ft / hó 37.060 Ft / hó 39.040 Ft / hó
A hitel teljes díjában foglalt díj, jutalék, költség és adó 2.363.814 Ft 3.968.381 Ft 4.439.974 Ft
A fogyasztó által fizetendő teljes összeg 7.363.814 Ft 8.968.381 Ft 9.439.974 Ft

 

 

 

 

 

 

Takarék Otthon Hitel Referencia Takarék Otthon Hitel Fix 5 Takarék Otthon Hitel Fix 10
Hitelcél Építés / Bővítés
Fedezet a jelzáloghitel fedezeteként bevont ingatlan(ok)ra jelzálogjog kerül bejegyzésre
Hitelkamat típusa változó kamatozás, alkalmazott referencia kamat: 6 havi BUBOR 5 éves kamatperiódusokban rögzített 10 éves kamatperiódusokban rögzített
Hitel teljes összege 5.000.000 Ft 5.000.000 Ft 5.000.000 Ft
Hitel futamideje 20 év 20 év 20 év
Törlesztőrészletek száma 240 db 240 db 240 db
Vállalt havi rendszeres jóváírás összege 100.000 Ft- 249.999 Ft 100.000 Ft- 249.999 Ft 100.000 Ft- 249.999 Ft
Hitelkamat mértéke 3,95% 6,30% 6,95%
THM (Teljes Hiteldíj Mutató) 4,32% 6,83% 7,54%
Törlesztőrészlet összege 30.370 Ft / hó 37.060 Ft / hó 39.040 Ft / hó
A hitel teljes díjában foglalt díj, jutalék, költség és adó 2.401.426 Ft 4.005.993 Ft 4.477.586 Ft
A fogyasztó által fizetendő teljes összeg 7.401.426 Ft 9.005.993 Ft 9.477.586 Ft

 

THM meghatározása:

A THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembe­vételével történt.

A feltételek változása esetén a THM mértéke módosulhat!

Tájékoztatjuk, hogy a hitel fedezete ingatlanra bejegyzett jelzálogjog. A THM mutató értéke nem tükrözi a hitel kamatkockázatát. A fedezetül bevont ingatlanra érvényes vagyonbiztosítás megkötése vagy megléte szükséges, melynek költségét – a pontos összeg ismeretének hiányában – a reprezentatív példában szereplő THM nem tartalmazza.

A THM értéke 5 millió forint összegű, 20 éves futamidejű kölcsönre vonatkozóan, és az alábbi járulékos szolgáltatás adott termékre vonatkozó alábbi költségének figyelembe vételével került meghatározásra:

 • Jelzálogbejegyzés költsége: 12.600 Ft
 • Számlavezetés havi díja: 200 Ft
 • Hitelhez kapcsolódó elektronikus átutalás díja: 1,8‰ min. 150,- Ft + 3,0 ‰ max 6.000,- Ft
 • Helyszíni szemle díja: 18.806 Ft

Az építési, bővítési célú hiteleknél a THM számítás 2 db helyszíni szemle díjának kalkulá­lásával készült. A THM értéke módosulhat több ingatlan biztosíték felajánlása esetén. A THM számításánál az akció keretében elengedett egyszeri díjak nem kerültek figyelembe vételre.

Vezetéknév*

Keresztnév*

E-mail cím*

Telefonszám*

Város*

Akciók

A 2018. július 31-ig befogadott és a 2018. szeptember 30-ig szerződött ügyletek esetében a hitelintézet átvállalja a következő költségeket, díjakat:

 • az első értékbecslés díját az alapfedezetre vonatkozólag,
 • a folyósítási díjat,
 • a tulajdoni lap és a térképmásolat lekérdezésének költségét egy ingatlanra vonatkozóan,
 • a közokiratba foglalás díját 50 ezer forintig
A hiteligénylés benyújtásához szükséges dokumentumok:

 • Hitelkérelem (formanyomtavány)
 • Személyi azonosító okmány, lakcímkártya
 • Munkáltatói igazolás (NAV jövedelemigazolás)
 • Egyéb jövedelmet igazoló dokumentumok, KHR nyilatkozat – adóstárs, zálogkötelezett bevonása esetén rá vonatkozóan is
 • Ingatlan vásárlása esetén érvényes, ügyvéd által ellenjegyzett (vagy közjegyző által készített) adásvételi szerződés
A tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek. A Dél TAKARÉK Szövetkezet a hitelbírálat jogát fenntartja. A Takarék Otthon Hitel Referencia/Fix 5/Fix 10 részletes feltételei megtalálhatóak a vonatkozó Üzletszabályzatában, Általános Szerződési Feltételekben, illetve a Hirdetményben, melyeket a Dél TAKARÉK Szövetkezet fiókjaiban, és honlapján (www.deltakarek.hu) érhet el. További részletes információért forduljon a Dél TAKARÉK Szövetkezet munkatársaihoz.